HOOPVOLLE TOEKOMST
Een hoopvolle toekomst voor ieder die gelooft.
Een hoopvolle toekomst!
"Want Ik weet wat mijn plannen voor jullie zijn, zegt de Heer. Ik heb mooie plannen voor jullie. Plannen vol vrede, niet vol ellende.
  Want Ik heb een hoopvolle toekomst voor jullie."

Jeremia 29:11.

Je kunt wel zeggen dat dit één van de populairste Bijbelteksten onder christenen is. Het zijn mooie en bemoedigende woorden. God zegt dat Hij een plan heeft én dat de toekomst hoopvol is. Wat een belofte! Maar over wat voor toekomst heeft God het hier? En wat voor plannen heeft Hij bedacht? Wat betekent de belofte die God doet? Waar gaat Jeremia 29:11 eigenlijk over?

De woorden van deze tekst zijn opgeschreven door de profeet Jeremia. Hij werd door God geroepen om zijn volk te waarschuwen. Als profeet moest hij de woorden van God brengen aan Israël. Zijn boodschap was niet erg hoopvol. De zonden van het volk waren niet meer om aan te zien. Hoe vaak ze ook door profeten werden gewaarschuwd, ze bleven maar zondigen. Nu is de maat vol. Het zal niet lang meer duren, of hun vijand komt. Het volk zal in ballingschap worden gevoerd: ze zullen meegenomen worden en in een vreemd land moeten leven.

Wat Jeremia ook probeert en hoe vaak hij het volk ook waarschuwt, ze luisteren niet. En dan komen zijn woorden uit. De Babyloniërs vallen aan en verwoesten de stad Jeruzalem. Ze nemen een groot deel van de Israëlieten mee naar hun land Babylonië. Daar moeten ze als vreemdelingen leven. Jeremia blijft met nog een aantal volksgenoten achter in de verwoeste stad. Hij houdt contact met de Israëlieten in Babylonië door middel van brieven. Daarin geeft hij de woorden van God aan het volk door:

Pas als er 70 jaar in Babel voorbij zijn, zal Ik naar jullie toe komen, zegt de Heer. Dan zal Ik de goede dingen doen die Ik jullie heb beloofd: dan zal Ik jullie naar je land terugbrengen. Want Ik weet wat mijn plannen voor jullie zijn, zegt de Heer. Ik heb mooie plannen voor jullie. Plannen vol vrede, niet vol ellende. Want Ik heb een hoopvolle toekomst voor jullie. Dan zullen jullie Mij aanbidden. Jullie zullen naar Mij toe komen en tot Mij bidden. En Ik zal naar jullie luisteren. Jullie zullen Mij zoeken en Mij ook vinden, als jullie met je hele hart naar Mij verlangen. Ik zal Mij door jullie laten vinden, zegt de Heer. Ik zal een einde maken aan jullie gevangenschap. Ik zal jullie weer verzamelen uit alle volken en alle plaatsen waarheen Ik jullie heb weggejaagd. Ik zal jullie terugbrengen naar de plaats waaruit Ik jullie gevangen heb laten meenemen.
Jeremia 29:10-14

De tekst is een belofte dat God Zijn beloftes nakomt. Hoe onwaarschijnlijk ze ook lijken. Dit bleek ook voor het volk, toen ze na 70 jaar Babylon mochten verlaten om naar hun eigen land terug te keren.